AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2018-12-12 - Kategoria: Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem nr 133/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP oraz zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Termin realizacji przedmiotu konkursu: od 1 stycznia 2019 r. – do 31 grudnia 2020 r.

Udzielający zamówienia zastrzega, że nie dopuszcza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach objętych ogłoszeniem ofert osób pozostających w stosunku pracy z SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP lub ich pośredników.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 19.12.2018 r. do godziny 12:30 w Dziale Kadr i Płac Szpitala, budynek D, pokój 104.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej SPSK w budynku D, pokój 005.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w poszczególnych zakresach oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oferty oraz projekt umowy można uzyskać w Dziale Kadr i Płac, budynek D, pokój 104.

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami w sprawach organizacyjnych:

Magdalena Barbachowska tel. 22 58-41-158.


Opublikowano dnia: 2018-11-28 - Kategoria: Aktualności

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pielęgniarki posiadającej specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii lub osoby chcącej szkolić się w ww. zakresie

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt z Przewodniczącą Zespołu Kontroli Zakażeń
dr Agnieszką Sulikowską
tel. kontaktowe: 509-201-713 lub 22 584-12-84

Opublikowano dnia: 2018-11-21 - Kategoria: Aktualności


Obchody Międzynarodowego Dnia Wcześniaka

W dniu 17 listopada rokrocznie świętujemy Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji na całym świecie odbywa się wiele spotkań, dyskusji, imprez, a nawet konferencji poświęconych tej najbardziej wrażliwej populacji ludzkości. W naszej Klinice Neonatologii rodzi się rocznie ok. 2000 noworodków. Z tej grupy niemal co piąte dziecko jest przedwcześnie urodzone. Najbardziej niedojrzałe i najbardziej chore trafiają do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka. Po wielu tygodniach, a nawet miesiącach walki zespołu Kliniki Neonatologii oraz rodziców o przetrwanie i jakość życia, noworodki te opuszczają Klinikę. Nie oznacza to jednak zerwania kontaktów, bo spotkania, odwiedziny i wizyty odbywają się nadal.

Międzynarodowy Dzień Wcześniaka jest wspaniałą okazją do podziwiania dzieci i ich rodziców, obserwowania, jak wspaniale sobie radzą w życiu, w dalszej trudnej drodze stabilizacji. W tym dniu gościliśmy w Klinice Neonatologii wielu rodziców i ich dzieci. Było bardzo wzruszająco i radośnie. Mieliśmy okazję podziwiać wspaniale rozwijające się dzieci i obserwować radość ich opiekunów. Dziękujemy za te piękne wzruszające chwile, gratulujemy naszym "absolwentom" i dalej trzymamy kciuki za fantastyczny rozwój w przyszłości. To spotkanie było dla nas ważne także i z tego powodu, że widzimy sens naszej pracy i jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do jej kontynuacji.

Galeria zdjęć z wydarzenia

Opublikowano dnia: 2018-11-19 - Kategoria: Aktualności

Jubileusz 30-lecia utworzenia Kliniki Neurologii i Epileptologii
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
W dniu 17 listopada br. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się Konferencja Szkoleniowa pn. „Współczesna neurologia”, wieńcząca obchody Jubileuszu 30-lecia utworzenia Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP.
W części merytorycznej Konferencji, kierowanej do ordynatorów i kierowników specjalizacji, jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i postępami medycyny w głównych obszarach współczesnej neurologii. Tematyka wykładów dotyczyła zagadnień, ważnych z punktu widzenia codziennej pracy klinicznej, takich jak: leczenie trombolityczne udarów, diagnostyka i leczenie padaczki oraz choroby Parkinsona, czy rozpoznawanie guzów mózgu. Zostały przedstawione również przyszłe metody terapii genowej w chorobach neurologicznych.

Uroczystość Jubileuszowa była także okazją do spotkania się licznego grona lekarzy, nie tylko wybitnych specjalistów w dziedzinie neurologii i osób zasłużonych dla tej dziedziny medycyny, ale także młodszego pokolenia lekarzy neurologów. Nie obyło się bez wspomnień – powrotu do pierwszych lat funkcjonowania Kliniki, ale i rozmów na tematy aktualne, ważne dla całego środowiska medyków.
Galeria zdjęć z wydarzenia

Opublikowano dnia: 2017-03-03 - Kategoria: Aktualności

Z przyjemnością informujemy,że Pielęgniarka
Klinicznego Oddziału Neurologii i Epileptologii
Pani mgr pielęgniarstwa Anna Boguszewska
w konkursie Pielęgniarka Roku 2016 organizowanego
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek
zajęła na Mazowszu I miejsce
i tym samym jest Pielęgniarką Mazowsza 2016r.
23 marca będzie brała udział w eliminacjach krajowych.
Gratulujemy i życzymy powodzenia
DYREKCJA SZPITALA