AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2021-12-27 - Kategoria: Aktualności

W wyniku porozumienia pomiędzy
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego w Warszawie
a
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 10
odbędzie się pogrzeb dzieci martwo urodzonych w latach 2015-2021, pozostawionych w szpitalu celem pochowania.

Miejscem pochówku będzie Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, gmina Piaseczno.

Opublikowano dnia: 2021-12-16 - Kategoria: Aktualności

Z dniem 2.01.2022 r. rozpoczynamy realizację pilotażowego programu kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią, kwalifikującymi się do leczenia chirurgicznego (bariatrycznego).

Program obejmuje osoby powyżej 18 roku życia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Chirurgicznej, ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 40 kg/m² oraz osoby z BMI 35-40 kg/m², u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.

Po zakwalifikowaniu do programu pacjent objęty jest indywidualną, przedoperacyjną opieką przez okres 3-6 miesięcy. Wówczas po przeprowadzeniu wymaganej diagnostyki, nadzór nad pacjentem prowadzi wielospecjalistyczny zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, anestezjologii, rehabilitacji oraz psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, pielęgniarka i inni, w zależności od potrzeby.

Po okresie przygotowawczym w ramach krótkotrwałej hospitalizacji następuje leczenie zabiegowe (operacja bariatryczna) indywidualnie dla każdego pacjenta.

Następny okres, to 12-miesięczna bariatryczna opieka specjalistyczna, monitorująca efekty leczenia oraz całego procesu terapeutycznego. W tym czasie, w zależności od potrzeb, pacjent ma zapewniony dostęp do konsultacji specjalistycznych, diagnostyki, opieki psychologa i dietetyka oraz rehabilitacji pooperacyjnej, edukacji zdrowotnej i uczestniczenia w grupie wsparcia.

Aby przystąpić do programu należy zarejestrować skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rejestracji Przychodni Specjalistycznej naszego Szpitala.

Opublikowano dnia: 2021-11-22 - Kategoria: Aktualności


Nieczęsto się zdarza, że wiążemy całą swoją karierę zawodową, tym bardziej w zawodzie lekarza, z jednym pracodawcą. A sytuacja taka dotyczy naszej Pani doktor Haliny Runkiewicz, lekarza pediatry, aktywnej zawodowo od ponad 50 lat. Większość tych lat p. dr Runkiewicz poświęciła opiece nad noworodkami, najmłodszymi pacjentami Oddziału Klinicznego Neonatologii i Poradni Neonatologicznej. Tak małe dzieci to pacjenci szczególni. Ich problemy zdrowotne stanowią szczególne wyzwania, wymagające wysokiego poziomu umiejętności, wiedzy medycznej i doświadczenia.

Doktor Halina Runkiewicz to wspaniały lekarz, cudowna i serdeczna osoba, uwielbiana przez małych pacjentów i ich rodziców. Podczas tych wszystkich lat pracy w Szpitalu Orłowskiego tworzyła bardzo ciepłą atmosferę. Posiada rzadki dar zjednywania sympatii i wzbudzania zaufania pacjentów. W pracę z niemowlętami i ich rodzicami wkłada całą swoją ogromną wiedzę i wielkie serce. Jednocześnie niezwykle profesjonalna, "trzymająca rękę na pulsie" aktualnej wiedzy medycznej.

Jako otwarty człowiek, serdeczna koleżanka i profesjonalistka w pracy wychowała pokolenia neonatologów. Jej entuzjazm, optymizm i wigor życiowy jest dla nas wszystkich wskazaniem, jak należy podchodzić zarówno do pracy jak też zwykłych spraw życiowych.

Bardzo dziękujemy Pani dr Halinie Runkiewicz za ten przykład wspaniałej postawy jako lekarza i człowieka oraz życzymy wielu dalszych szczęśliwych lat w zdrowiu.

Opublikowano dnia: 2021-11-05 - Kategoria: Aktualności


Pani Doktor jest wybitną klinicystką specjalizującą się w chorobach wewnętrznych, z dużymi ambicjami naukowymi, co znacząco zwiększy możliwości naszego Szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia chorób narządów wewnętrznych, w szczególności chorób układu krążenia i zaburzeń metabolicznych.


Z kolei Pan Doktor jest doskonałym klinicystą specjalizującym się w kardiologii i chorobach wewnętrznych, z rosnącym dorobkiem naukowym. Praca Pana Doktora w Oddziale Chorób Wewnętrznych będzie korzystna z punktu widzenia poszerzenia oferty Szpitala w zakresie świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i leczenia chorób układu krążenia.

Serdecznie witamy w naszym gronie!

1 2 3 4 5 ... >>