AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2019-02-25 - Kategoria: Aktualności


Opublikowano dnia: 2019-02-22 - Kategoria: Aktualności


W dn. 6 lutego br. pracownicy Szpitala - personel medyczny i administracyjny, uczestniczyli w szkoleniach na temat praw pacjenta. Prezentacja przepisów prawa w tym zakresie przygotowana była odrębnie dla każdej grupy zawodowej i ilustrowana licznymi przykładami. Pomogło to odnieść konkretne przepisy do określonych sytuacji w relacji pacjent – podmiot leczniczy.

Wydawałoby się, że wiemy dużo na temat praw pacjenta, ale przypomnienie sobie zmieniających się przecież przepisów prawa i ich zastosowań w codziennej praktyce szpitalnej, jest ważne zarówno z punktu widzenia pacjenta (również jego bliskich), personelu medycznego, jak i podmiotu leczniczego.

Szkolenia będą kontynuowane. (...)

Opublikowano dnia: 2019-02-20 - Kategoria: Aktualności


Sale operacyjne: sala cięć, histeroskopii i duża sala operacyjna Oddziału Ginekologii i Położnictwa w nowej szacie. Poprawi się standard i estetyka Oddziału, a także warunki pracy personelu medycznego. Oczekujemy teraz na wyposażenie w sprzęt medyczny.

Opublikowano dnia: 2019-02-06 - Kategoria: Aktualności


    Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji przekazania sprzętu szpitalnego dla Ukrainy. Akcję podjęła Fundacja Children's Medical Care Foundation (CMCF). W Polsce koordynatorem akcji jest Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka.

 

    Darem Kliniki Neonatologii jest respirator z kompletnym oprzyrządowaniem oraz kompletny inkubator do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Opublikowano dnia: 2019-02-01 - Kategoria: Aktualności


 Zapraszamy na spotkania Zespołu Kliniki Neonatologii z rodzicami noworodków urodzonych przedwcześnie. Celem zajęć jest zapoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi dzieci, pobytu ich i rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz dalszej opieki nad dzieckiem po wypisie ze Szpitala.

 

 Zapraszamy w każdą środę o godz. 13.00 do Pokoju Laktacyjnego (na parterze, obok Poradni Neonatologicznej).

 

 Link do planu spotkań:

Plan Spotkania

<< ... 6 7 8 9