Jesteś tu: Oddziały kliniczne > Oddział Kliniczny Okulistyki

Oddział Kliniczny Okulistyki

Ordynator: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki
Kierownik ds. Pielęgniarek Beata Zakrzewska
Tel/Fax: 22 58 41 185
e-mail kl.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl

Główne kierunki działalności Kliniki:

 1. Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne jaskry.
 2. Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne zaćmy.
 3. Diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki.
 4. Retinopatia cukrzycowa, diagnostyka i leczenie laserowe.
 5. Diagnostyka i leczenie zaburzeń naczyniowych w oku.

Pracownie diagnostyczne:

 • Pracownia laserowej diagnostyki jaskry (badania OCT, RTA)
 • Pracownia perymetrii komputerowej (OCTOPUS, MEDMONT)
 • Pracownia angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej (HRA)
 • Pracownia terapii laserowej (lasery do przedniego i tylniego odcinka oka - Nd.YAG, Argon)
 • Pracownia USG oka.
 • Zakres badań diagnostycznych :

  1. rutynowe badania diagnostyczne,
  2. badanie pola widzenia metodą tradycyjną i komputerową,
  3. badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną i bezdotykową (PASCAL),
  4. laserowa tomografia oka,
  5. optyczna koherentna tomografia,
  6. laserowa ocena grubości siatkówki (RTA),
  7. badanie obwodu siatkówki metodą bezpośrednią i pośrednią,
  8. gonioskopia,
  9. ultrabiomikroskopia przedniego odcinka (UBM),
  10. ultrosonografia gałki ocznej (USG) w tym także metodą immersyjną,
  11. zdjęcia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej;

  Leczenie operacyjne i laserowe - najnowsze metody:

  1. operacje zaćmy metodą facoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej,
  2. operacje trójproceduralne (zaćma, wszczep sztucznej soczewki, operacja przeciwjaskrowa),
  3. operacje przeciwjaskrowe,
  4. operacje odwarstwienia siatkówki, witrektomia,
  5. operacje plastyczne powiek (odwinięcie, podwinięcie, kępki żółte, nowotwory).
  6. zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka (skrzydliki, brodawczaki, gradówki, podwinięcia powiek),
  7. iniekcje doszklistkowe z antyVEGF,
  8. ambulatoryjne leczenie jaskry przy pomocy Nd:YAG, retinopatii cukrzycowej przy pomocy lasera argonowego, kapsulotomia laserowa (Nd:YAG), terapia fotodynamiczna (PDT) w degeneracjach plami żółtej.

  Poradnie Specjalistyczne:

  UWAGA! Od 1 stycznia 2015 roku do okulisty wymagane jest skierowanie

  Poradnia Konsultacyjna - pełna diagnostyka i leczenie schorzeń narządu wzroku
  Poradnia Jaskrowa
  Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
  Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówi
  Poradnia Leczenia Schorzeń Plamki Żółtej.

  Zapisy do Poradni Plamki Żółtej , Schorzeń Siatkówki telefon 0225841185.
  Godz. 12-14 poniedziałeki i piątek.

  Inne formy działalności:

  1. Kształcenie podyplomowe lekarzy jako Klinika CMKP, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalizujących się.
  2. Badania naukowe (granty KBN i prace statutowe CMKP).
  3. Udział w sympozjach naukowych w kraju i za granicą
  4. Publikacje prac naukowych w renomowanych czasopismach

  Plan pracy lekarzy w Poradni Okulistycznej.

  Informacje oraz zapisy od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-15.00

  Telefon do Sekretariatu Oddziału Klinicznego Okulistyki:

  22 58 41 185

  Telefon do gabinetu: 22 58 41 233

  Plan pracy lekarzy w Poradnii Okulistyczej w godzinach 7.30-15.05

  Poniedziałek - Piątek

  • dr A. Piekarnik-Woźniak
  • dr J. Kosmala
  • dr A. Jamrozy-Witkowska
  • dr I. Jankowska-Lech
  • dr I. Grabska-Liberek
  • dr B. Terelak-Borys
  • dr A. Tręda
  • dr B. Polaczek-Krupa
  • dr K. Gurdziel
  • dr J. Wasyluk
  • dr P. Tesla
  • dr M. Gozdowska
  • dr K. Kowalska
  • dr I. Czopińska

  Operacja zaćmy - informacja dla pacjenta

  Operacja, na którą Pan/Pani zgłasza się do Kliniki Okulistyki CMKP, polega na usunięciu z oka zmętniałej soczewki, a następnie wstawieniu w jej miejsce implantu soczewki sztucznej.

  Po operacji, pacjencie na ogół wypisywani są do domu jeszcze tego samego dnia wieczorem, a w szczególnych przypadkach – w dniu następnym. Decyzja o terminie wypisu należy do lekarza dyżurnego Kliniki.

  Po operacji pacjent przychodzi na kontrolę do Punktu Konsultacyjnego Kliniki gabinet nr 8 w Przychodni, blok C) – termin i godzina wizyty uwidocznione są na karcie wypisowej, podobnie, jak dawkowanie przepisanych leków. Proszę przestrzegać zaleconej częstotliwości ich przyjmowania.

  W okresie miesiąca po operacji należy unikać wysiłku fizycznego, dźwigania przedmiotów o wadze powyżej 1kg i czynności wykonywanych z pochylaniem głowy do dołu. Nie wolno trzeć operowanego oka oraz spać na tym boku.